Bardzo dużo pacjentów cierpi z powodu zmian w SSŻ takich jak klikanie w stawie, przeskakiwanie stawu czy trzeszczenie wewnątrz stawu.

Dużo ludzi cierpi również z powodu chronicznych bólów głowy, związanych z dysfunkcją mięśni powiązanych z niestabilnością okluzyjną. Tacy pacjenci mogą być leczeni w sposób przewidywalny poprzez zrozumienie wymagań stabilności okluzyjnej. Lekarz musi zrozumieć jak terapia szyną powinna być przeprowadzona by osiągnąć cele zbalansowanej okluzji.

  • Naucz się jak diagnozować stan SSŻ
  • Zrozum jak przeprowadzać kompletne badanie układu stomatognatycznego
  • Naucz się jak różnicować zniszczenie wewnątrztorebkowe stawu od bólu związanego z napięciem mięśni
  • Zrozum jaki typ szyny zastosować oraz jak postępować podczas leczenia szyną
  • Naucz się różnicować patologie związane z SSŻ a inne neuralgie w obrębie głowy i szyi.

Prowadzący: Leonard Hess, DDS

Termin: 8 września 2018

Godziny wykładów – 9:00 – 18:00

rejestracja i płatność do 31 stycznia 2018 – 1197 pln

rejestracja i płatność po 31 stycznia 2018 – 1697 pln

rejestracja i płatność po 31 lipca 2018 – 1997 pln

Miejsce: Airport Hotel Okęcie,UL. 17 STYCZNIA 24, 02-146 WARSZAWA

Liczba miejsc ograniczona

Regulamin

Wykład będzie tłumaczony symultanicznie na język polski.