Wprowadzenie do okluzji: diagnoza, szyny, zarządzanie odbudową

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost ilości pacjentów, którzy cierpią z powodu zmian w SSŻ, takich jak klikanie w stawie, przeskakiwanie stawu, czy trzeszczenie wewnątrz stawu. Bardzo dużo osób cierpi również z powodu chronicznych bólów głowy, związanych z dysfunkcją mięśni powiązanych z niestabilnością okluzyjną.
Tacy pacjenci mogą być leczeni w sposób przewidywalny poprzez zrozumienie wymagań stabilności okluzyjnej. Lekarz stomatolog musi zrozumieć, jak terapia szyną powinna być przeprowadzona by osiągnąć cele zbalansowanej okluzji.

Wykład będzie tłumaczony symultanicznie na język polski.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • jak diagnozować stan SSŻ, aby wykryć pacjentów, którzy wymagają leczenia szynami
 • przeprowadzać kompletne badanie układu stomatognatycznego
 • jak różnicować zniszczenie wewnątrztorebkowe stawu od bólu związanego z napięciem mięśni
 • jaki typ szyn stosować u pacjenta
 • jak często ustawiać wizyty kontrolne podczas szynoterapii
 • kiedy zakończyć leczenie szyną
 • co wpływa na dobór szyny
 • jak weryfikować skuteczność leczenia szyną
 • jak postępować podczas leczenia szyną
 • różnicować patologie związane z SSŻ a inne neuralgie w obrębie głowy i szyi.

PODCZAS SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ POKAZ NA ŻYWO: 

 • Muscle palpation – badanie mięśni
 • Range of motion measurements – pomiar z zkresu ruchów żuchwy
 • Load testing – test obciążenia
 • Doppler auscultation – badanie doplerem
 • Bi manual – rękoczyn Dawsona
 • Screen for sleep apnea – badanie przesiewowe na bezdech
 •  Demonstrate a Lucia jig – demonstracja użycia Lucia jig
 •  Demonstrate taking a CR nite – demonstracja pobrania zgryzu w centralnej relacji

DLA KOGO JEST SZKOLENIE? 

Dla lekarzy stomatologów, którzy chcieliby zacząć leczyć pacjentów szynami okluzyjnymi oraz nauczyć się i zrozumieć jak powinna być przeprowadzona terapia szynami, aby osiągnąć cele zbalansowanej okluzji. 

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA:

 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Lunche, przerwy kawowe, przekąski
 • Darmowe webinary tematyczne
 • Punkty edukacyjne

Prowadzący: Leonard Hess, DDS

Termin: 8 września 2018

Godziny wykładów – 9:00 – 18:00

rejestracja i płatność do 20 czerwca 2018 – 1687 pln

rejestracja i płatność po  20 czerwca 2018 – 1997 pln

rejestracja i płatność po 15 lipca – 2397 pln

Miejsce: Airport Hotel Okęcie,ul. 17 STYCZNIA 24, 02-146 WARSZAWA

Liczba miejsc ograniczona

Regulamin

Wykład będzie tłumaczony symultanicznie na język polski.