Protokoły leczenia aparatem Invisalign od analizy uśmiechu do wprowadzenia systemu w życie

Celem kursu będzie przedstawienie wagi leczenia ortodontycznego w kontekście zdrowia i prawidłowego funcjonowania całego układu stomatognatycznego. Podczas zajęć będą przedstawione możliwości leczenia aparatem Invisalign w uzyskiwaniu prawidłowej okluzji oraz prawidłowego wykończenia przypadku kontrolując prawidłową technikę i biomechanikę leczenia systemem Invisalign. Poznasz 7 kluczy do uzyskania w sposób przewidywalny prawidłowej okluzji używając systemu Invisalign. Dowiesz się jak zaplanować leczenie by uzyskać najlepszy rezultat estetyczny. Poznasz zasady przenoszenia informacji zaplanowanych w protokole DSD do aplikacji Invisalign. Dowiesz się jak przewidywalnie i bezpiecznie leczyć zarówno proste przypadki jak i bardziej skomplikowane.

,

Funkcjonalna okluzja i terapia szynami okluzyjnymi

Dużo ludzi cierpi również z powodu chronicznych bólów głowy, związanych z dysfunkcją mięśni powiązanych z niestabilnością okluzyjną. Tacy pacjenci mogą być leczeni w sposób przewidywalny poprzez zrozumienie wymagań stabilności okluzyjnej. Lekarz musi zrozumieć jak terapia szyną powinna być przeprowadzona by osiągnąć cele zbalansowanej okluzji.

,

DROGA DENTYSTY DO SUKCESU

Odmień swoje zawodowe życie!
Czy każdego dnia cieszysz się, że idziesz do pracy?
Czy żyjesz tak jak chcesz?
Dlaczego większość dentystów ma niskie ceny, a inni potrafią sprzedawać wysokiej jakości usługi w adekwatnych do umiejętności cenach?
Jeśli chodzi o pieniądze i zawód lekarza, to wielu ludzi ma z tym problem.
Odkryj sposób na pogodzenie roli dentysty i prowadzenia biznesu, tak aby być w zgodzie z samym sobą.

,

Leczenie pacjentów ze startymi zębami

Zaobserwowałeś w Swojej codziennej praktyce, jak bardzo pacjenci są obecnie skoncentrowani na swoim wyglądzie? Zależy im na estetyce leczenia w najmniej takim samym stopniu jak na jego jakości. Dlatego ważne jest zrozumienie dlaczego zęby się ścierają, czemu jest to istotne i co jest potrzebne do poprawienia kluczowych kwestii związanych z tym zagadnieniem.