Mamy przyjemność zaprosić wszystkich lekarzy stomatologów na bezpłatne  spotkanie Akademia Dawsona Study Club. Podczas spotkania omówione zostanie szerokie spektrum kompleksowego leczenia pacjenta zgodnie z filozofią Akademii Dawsona.

Jeżeli jesteś stuprocentowym dentystą, który z pasją i poświęceniem podchodzi do swojego zawodu; który chciałby leczyć kompleksowo, przewidywalnie a tym samym w największym komforcie pracy dla siebie samego, przyjdź do nas i zobacz jak to robimy. Posłuchaj naszych wykładowców, absolwentów, przyjaciół. Dowiedz się jak możesz zmienić swoją praktykę a tym samym świat, w którym żyjesz na co dzień.

Data: 15 grudnia 2017, godzina 17:00

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Akademii Dawsona Polska, ul. Pilska 15, 61-045 Poznań

„Planowanie leczenia endodontycznego na podstawie tomografii komputerowej” prowadzący Bartłomiej Karaś lek. dent.

Wykład przedstawia aspekty diagnostyczne i terapeutyczne różnych przypadków endodontycznych. Część wykładu będzie poświęcona analizie anatomii oraz precyzyjnemu planowaniu leczenia opartemu na przestudiowaniu tkanek twardych. Druga część będzie dotyczyła oceny efektów leczenia w oparciu o gojenie zmian okołowierzchołkowych. Wszystkie procedury będą przedstawione na podstawie tomografii komputerowej

lek. dent. Bartłomiej Karaś
Absolwent Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich.
Od 2009 r. związany z kliniką Maxdent we Wrocławiu.
W 2012 r. ukończył Curriculum Endodontyczne Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
Od 2013 r. wykładowca firmy Esdent oraz czynny członek Działu Badawczego PTE.
Od 2014 r. konsultant Kerr Endodontics/Sybron Endo. Współzałożyciel Dental Masters Group. Autor wielu publikacji z zakresu endodoncji i tomografii komputerowej w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. Corocznie przeprowadza około 50 szkoleń i wykładów w tematyce endodontycznej.

„Praktyczne zastosowanie kalki cyfrowej T-Scan w codziennej pracy” prowadzący Robert Białach lek. dent.

W czasie prezentacji wykładowca omówi zastosowanie kalki elektronicznej T-Scan w codziennej praktyce. Przedstawi uproszczony protokół postępowania podczas ekwilibracji szyn i naturalnego uzębienia. Opowie krok po kroku jak wprowadzić T-Scan do praktyki. Nauczysz się zasady działania T-Scan, zastosowania i interpretacji wyników.

 Robert Białach ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Rozwój w kierunku kompleksowej stomatologii zaczął już podczas stażu podyplomowego, uczęszczając na liczne kursy . W gabinecie zajmuje się leczeniem ortodontycznym. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje, uczęszczając na liczne seminaria oraz warsztaty, dążąc do zapewnienia swoim Pacjentom pięknego, zdrowego uśmiechu. Ukończył prestiżową Akademię Dawsona na Florydzie oraz Curriculum Ortodontyczne FACE (Functional and Cosmetic Excellence) w Stambule, które jest jedną z najlepszych szkół ortodontycznych na świecie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

„Stomatologia cyfrowa CAD/CAM – przyszłość czy rzeczywistość?” prowadzący Wojciech Fąferko lek. dent.

Do jakich prac możemy używać skanery wewnątrzustne? Jaka jest dokładność pracy wykonywanych metodą cyfrową? Jak precyzyjnie zaplanować położenie implantu i samodzielnie wydrukować szablon płacąc za niego 50 zł? Jak wdrożyć w gabinecie procedury cyfrowej ortodoncji? Na wykładzie zostaną poruszone te oraz wiele innych tematów z zakresu stomatologii cyfrowej CAD/CAM.

Wojciech Fąferko ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie odbył staż podyplomowy, m.in. na Katedrze Chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej. Jest właścicielem oraz lekarzem prowadzącym Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic. W latach 2008-2009 odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jana Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem zdobywając europejski tytuł implantologa. W roku 2010 otrzymał tytuł Platinum Prefered przyznawany wąskiej grupie lekarzy na świecie mających istotny wkład w rozwój implantologii, a rok później tytuł Platinum Elite. W 2011 roku otrzymał certyfikat implantologa wydawany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

W 2011 roku ukończył dwuletnie studia podyplomowe na New York College of Dentistry. W 2012 roku uzyskał tytuł Master of Prosthodontics (odpowiednik specjalizacji z protetyki) na Uniwersytecie w Sienie we Włoszech.

Od kilku lat zajmuje się implantologią, która stała się główną dziedziną jego pracy. Jest członkiem europejskiego stowarzyszenia lekarzy implantologów – OSIS EDI. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń praktycznych. Od zawsze interesuje się implantologią oraz wszystkim co z nią związane; zaawansowanymi odbudowami protetycznymi, technikami regeneracji tkanek, a także pokrewną stomatologią estetyczną. Stosuje nowoczesne, unikatowe w Polsce metody diagnostyki przedzabiegowej. Jako jeden z pierwszych w Polsce, po odbyciu szkoleń w Niemczech, wprowadził standardową komputerową diagnostykę 3D – oprogramowanie Simplant Pro (www.simplant.pl). Przeprowadza trudne zabiegi związane z regeneracją kości.

Specjalista w dziedzinie najnowszych rozwiązań CAD/CAM (technologia cyfrowego planowania i wykonywania uzupełnień protetycznych). W 2010 roku dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz znajomości najnowocześniejszej technologii, opracował unikatową metodę odbudowy zębów na implantach w 1 dzień. Autor i pomysłodawca ogólnopolskich akcji: “Stop dentofobii” i “Stop rakowi jamy ustnej”.

Zaczynaj z wizją końca – komu potrzebne jest cyfrowe projektowanie i planowanie DSD?

Digital Smile Design (DSD) stworzony w 2007 roku przez brazylijskiego technika i dentystę Christiana Coachmana jest wszechstronnym narzędziem do planowania leczenia stomatologicznego używanym to wzmacniania diagnostycznej wizji efektów leczenia, poprawy komunikacji i wzrostu przewidywalności każdego etapu leczenia. Od zawsze bolączką dentystów było niedokładne zrozumienie potrzeb pacjenta, jego oczekiwań i marzeń, szczególnie w odniesieniu do oczekiwań estetycznych. Etap projektowy oparty o koncepcję DSD jest kluczowym krokiem do analizy potencjału estetycznego drzemiącego w leczeniu stomatologicznym i wydobywa w pełni piękno twarzy pacjenta. Wykorzystując analizę DSD i podążając w leczeniu zgodnie z pryncypiami biologicznymi, funkcjonalnymi i strukturalnymi minimalizujemy ryzyko i otrzymujemy najlepsze warunki do osiągnięcia przewidywalnych rezultatów pozostających w harmonii z twarzą pacjenta. Proces projektowania DSD przydatny jest zarówno do dużych, kompleksowych jak i mniejszych prac estetycznych. Plany leczenia oparte są na analizie linii referencyjnych oraz proporcji twarzy i zębów, które pomagają praktykom zrozumieć relacje w jakich usta, zęby, dziąsła, wargi i cały uśmiech pozostają z indywidualnymi cechami twarzy w ruchu i z dodatkiem emocji. Cyfrowo projektując uśmiech możemy zobrazować każdą kwestie estetyczną, w efekcie proces DSD pomaga zarówno pacjentom jak i dentystom. – Pacjenci są zachwyceni możliwością zobaczenia spodziewanych efektów i łatwiej zdobywają zaufanie do proponowanych rozwiązań i są dużo bardziej skłonni do akceptacji planu leczenia gdy mogą przewidzieć rezultat. – Dla specjalisty ocena ostatecznych efektów dzięki DSD jest także wartością ponieważ już na etapie diagnostyki i planowania pokazuje precyzyjnie np. jak jak głęboko pogrążony ma być implant, czy jak duży zakres ruchu jest potrzebny przy użyciu nakładek, żeby zastosować najmniej inwazyjne techniki spełniając oczekiwania estetyczne pacjenta. Stomatologia przesuwa się w kierunku minimalnie inwazyjnych technik, a precyzyjne leczenie nakładkami ortodontycznymi pozwalające na kontrolowane ruchy w celu poprawy warunków i przygotowania do rekonstrukcji uatrakcyjniających uśmiech są aktualnie bardzo popularne.

Bartosz Cerkaski dr n. med.

Bartosz Cerkaski jest ekspertem, nauczycielem i trenerem w zakresie estetycznej stomatologii rekonstrukcyjnej, klinicznej mikroendodoncji, implantologii, cyfrowego projektowania i planowania oraz fotografii stomatologicznej. Vice-prezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) w latach 2014-2016. Prekursor filozofii i idei Digital Smile Design w Polsce – Architekt i inicjator Akademii DSD, która służy propagowaniu filozofii DSD i szerzeniu wiedzy na temat świadomego planowania i prowadzenia leczenia stomatologicznego. Certyfikowany Instruktor Digital Smile Design w gronie najbliższych współpracowników dr Christiana Coachmana. Aktualnie dr Bartosz Cerkaski jest czynnym klinicystą, dyrektorem medycznym założonej przez siebie Kliniki EndoEstetica – wysoko wyspecjalizowanej kolebki profesjonalizmu i sztuki leczenia w oparciu o najbardziej ergonomiczny dla Pacjenta i zespołu system pracy ‚6-rąk’ z czynnym udziałem mikroskopu, ukierunkowanej na kompleksową rehabilitację estetyczno-funkcjonalną w oparciu o koncepcję DSD i obsługę Pacjenta na najwyższym poziomie Jest twórcą, właścicielem i wykładowcą Centrum Edukacyjnego DentalSkills. Opracował autorski program endodontyczno-protetyczny POVER Endo, jest cenionym wykładowcą międzynarodowym, pracuje jako konsultant naukowy i opinion leader dla firm stomatologicznych na polu endodoncji, implantologii i stomatologii estetycznej.

Data: 15 grudnia 2017, godzina 17:00

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Akademii Dawsona Polska, ul. Pilska 15, 61-045 Poznań

Zarejestruj się!