Funkcjonalna okluzja i terapia szynami okluzyjnymi.001
/by

Funkcjonalna okluzja i terapia szynami okluzyjnymi

Dużo ludzi cierpi również z powodu chronicznych bólów głowy, związanych z dysfunkcją mięśni powiązanych z niestabilnością okluzyjną. Tacy pacjenci mogą być leczeni w sposób przewidywalny poprzez zrozumienie wymagań stabilności okluzyjnej. Lekarz musi zrozumieć jak terapia szyną powinna być przeprowadzona by osiągnąć cele zbalansowanej okluzji.